Zlokalizowanie budowy

Są miejsca, gdzie istnieją określone reguły architektoniczne odnośnie powstawania nowych obiektów budowlanych. Związane są one m.in. z:- gęstością zabudowy,- bliskości względem dróg,- zachowaniem miejsca na podprowadzenie mediów.Miejsce budynku powinno być więc dokładnie określone, a jego cechy fizyczne nie mogą doprowadzać do utrudnień w życiu sąsiadów czy funkcjonowaniu służb. Prześwit pomiędzy budynkami musi zapewniać możliwość dotarcia służb ratunkowych w razie sytuacji kryzysowej. W przeszłości w mniejszym stopniu przywiązywano do tego wagę, stąd zwłaszcza w starszych częściach miast zabudowa generowała problem z ratownictwem pożarowym. Więcej informacji na ten temat zawiera strona: http://geodezjamapa.jgora.pl/uslugi/geodezyjne-pomiary-sytuacyjno-wysokosciowe-realizacyjne-inwentaryzacyjne/.Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA Bartłomiej Deres
Liczyrzepy 6a
58-564 Sosnówka
tel. 530 077 778