www.sanacjafirm.pl/doradca-restrukturyzacyjny-przelomowa-zmiana-3/

DGA Centrum Sanacji Firm to zespół zrzeszający najlepszych specjalistów w dziedzinie restrukturyzacji i reorganizacji firm, zarówno na poziomie finansowym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu, że nowe prawo upadłościowe, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, daje przedsiębiorstwom wiele możliwości ratowania własnego biznesu, bez konieczności ogłaszania upadłości konsumenckiej, warto skorzystać z opcji, jakie zapewnia ustawa. DGA Centrum Sanacji Firm to zespół doradczy, który skupia profesjonalistów w dziedzinie restrukturyzacji zarówno małych, jak i dużych firm.


DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Towarowa 35
61-896 Poznań
tel. +48 61 643 51 0