Rak złośliwy i łagodny

Istnieją dwa rodzaje nowotworów— nowotwory złośliwe i łagodne, które różnią się istotnie przebiegiem klinicznym. Między rakiem złośliwym a nowotworem łagodnym istnieją fundamentalne różnice na poziomie morfologicznym, immunocytochemicznym, molekularnym i czynnościowym. Nowotwór łagodny z reguły nie nacieka okolicznych tkanek i nie daje przerzutów— rokowanie dla pacjenta w przypadku wykrycia nowotworu łagodnego są najczęściej pomyślne. Aby wzbogacić swoją wiedzę o cechach i rodzajach nowotworów, możesz przeczytać rzetelne i aktualne informacje zamieszczone na stronie zwrotnikraka.pl.Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Piękna 68
00-672 Warszawa