Notariusz Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter

Szukasz notariusza w Poznaniu? Skorzystaj z usług Elżbiety Zielińskiej i Agnieszki Zielińskiej-Richter. Ich kancelaria notarialna mieści przy ul. Karola Libelta 1/3.

Od 1992 roku Kancelaria Notarialna Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter Spółka Cywilna obsługuje klientów prawnych i prywatnych z Poznania i z całego kraju. Świadczy usługi w zakresie sporządzania aktu notarialnego, koniecznego na przykład przy zakładaniu spółek, przeniesieniu użytkowania wieczystego czy przy zrzeczeniu się własności nieruchomości. Poza tym zajmuje się innymi czynnościami notarialnymi, zawsze dbając o zabezpieczanie praw i słusznych interesów stron. Wszystkie czynności tworzących kancelarię notariuszy mają charakter dokumentu urzędowego i są regulowane odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi notariatu. Można u nich przechowywać depozyty w postaci środków finansowych (gotówka, papiery wartościowe) i ważnej dokumentacji. Strona internetowa kancelarii, za pośrednictwem której skontaktujesz się z Elżbietą Zielińską i Agnieszką Zielińską-Richter, notariuszami działającymi w Poznaniu, to: http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/.


Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93